Make your own free website on Tripod.com

 

               Yengeç

 

        Dördüncü Burç.Kardinal,duygulu ve dişi.(21 Haziran 23 Temmuz arası)

        Yengeç Burcu su unsuruyla öncü niteliği taşır.Su,hassas,sezme yeteneği veren negatif bir güçtür. Oysa öncü gruptan olması Burcu hareketliliğe zorlar.Yengeç’in yöneticisi Ay’dır.Ay temel davranımların ve tepkilerin ortaya konmasına yol açar. Yengeç, anneyi, vatan sevgisini, yuvaya düşkünlüğü temsil ede. Yengeç insanı, yuvasına, ailesine, çocuklarına çok bağlıdır. Onların ne istediklerini söylemeden sezer. Bu gereksinimlere çabuk karşılık verir.

        Güneş, Yengeç Burcu’ndayken doğmuşsanız duygulu, değişken ve çekingen biri olmalısınız. Ama yine de... göze görünmeye, sahne ışığına bayılırsınız. Gösterseniz de, göstermeseniz de aşırı derecede duygulusunuz. Yüreğiniz de iyilik dolu. Düşünceli, anlayışlı davranışlar sizi çok etkiler. Eleştiri ve alay edilmek en çok korktuğunuz şeydir. Ruhsal durumlarınız sık sık değişir, kendinize güveniyor görüntüsü verseniz de asıl sizin güvene ve güvenliğe çok ihtiyacınız var. Simgeniz olan Yengeç gibi, kendinizi koruyan katı bir dış kabuğunuz var. Esrarengiz konular büyük ilginizi çeker. Bunlar arasında Astrolojiyi, garip olaylar, maceralar, doğanın esrarengiz olaylarını sayabiliriz. Özellikle denizle ilişkili olanlar daha hoşunuza gidiyor. Duyarlılığınız yalnızca insanlara dönük değil. Etrafınızdaki her şeye gönül alışverişiniz ve duygusal bağlarınız var. Evinizi, evdeki koltuğunuzu hayatınızın bir parçası eşiniz dostunuz gibi görüyorsunuz. Büyük ihtimalle hoş, rahat bir eviniz var. Ana rahmine saklanır gibi oraya kapanıp özgüveninizi yeniden güçlendirene kadar bekliyorsunuz. Garip tutkularınızdan biri, yanı başınızda yiyecek içecek bir şey bulundurmak. Bu evdeyken de, yolculuktayken de hep böyle. Yengeç Burcu mideyi ve duyguları yönetir. Çok tedbirli ve çalışkansınız. İşinizde gayretle çalışıyor, büyük ihtimalle kazancınızın epey bir miktarını da biriktiriyorsunuz. Yengeç Burcu’ dan olanların belleği çok güçlü olduğundan, size söylenen iyi veya kötü bir sözü asla unutmuyorsunuz. Ülkenizi, evinizi ve ailenizi çok seviyorsunuz. Atalarınıza saygınız var. Büyük vatanseverlerin veya dev servetleri ilk başlatanların çoğu Yengeç Burcu’ ndadır. Doğum tarihiniz 21 Haziran’la 30 Haziran arasındaysa, bu burcun Yengeç dekanatındasınız. 1 Temmuz’la 12 Temmuz arasında doğmuşsanız, zeki, güçlü, ketum Akrep Burcu’ nun dekanata etkilerini de okuyun. 13-23 Temmuz arasında doğanlar Balık Burcu’ na bakıp kendi psişik, medyum niteliklerinin nereden geldiğini görebilirler.

        Yengeç erkeği, işlerine düşkün ve toplumcudur. Bu yüzden de yanınızda çalıştırdığınız insanları, çocuklarınız gibi korumaya gayret ediyorsunuz. Eskiden ve alışkanlıklarınızdan kolay kopamaz ve yenilikten adeta korkarsınız. Ancak çıkar söz konusu olunca yenilikleri denemeye de razı olursunuz.

        Ay’ ın etkisi nasıl suların kabarmasına ve çekilmesine neden oluyorsa sizden duygularınız da zaman zaman coşar ve yok olur. Ay’ ın, çok hassa bir güç olması, duygu konusunda bocalamanıza yol açıyor olabilir. Çok merhametli olan karakteriniz Ay’ dan sert etkiler almışsa, çevreye duyduğunuz acıma hissini kendinize çevirip, kendinize acır duruma düşebilirsiniz. Hatta o ara başkalarından kuşkulanıp ve geçici de olsa öfkelenirsiniz.

        Sonuç olarak Yengeç insanı genelde kolay anlaşılmaz. Onunla anlaşmak isteyenin hislerini etkilemesi gerekir. Kafaya önem verse bile eninde sonunda yine duygusal değerlere göre karar verir.

        Yengeç insanı, yapılan iyilik ve fenalıkları hiçbir zaman unutmaz ve fırsat bulunca karşılık verir; kınanmaya hiç gelmez ve küser. Hafızası ve hayal gücü çok kuvvetlidir. Ayrıca çok da kıskaçtır. Yengeç insanı, kendisini anlayacak, yuvaya bağlayacak bir eş ister. Onun için en kutsal yer yuvasıdır ve yuvada olan herkes özellikle çocuklar çok değerlidir.

        Kafası işe eren bu tip, tutumlu da olduğu için bir hayli para biriktire bilir. Yengeç insanı, su ve sıvıyla ilgili konularda başarı gösterir. Denizcilik, balıkçılık ona göredir. Ayrıca merhametli olan bu tip, doktorluk, hemşirelikte de başarılıdır. Yengeç mideyi temsil ettiği için burçtan iyi ahçılar da çıkar. Yengeç insanı paraya önem verdiği için de ticaret ve bankacılıkta da başarılı olur.

        Yengeç Burcu’ nun özellikleri: Kıskançlık, kuşku, merhamet, tutumluluk, yuva sevgisi, duyguların sık sık değişmesi, kazançlı durumları görme, unutmamak.