Make your own free website on Tripod.com


PIN numaranızı değiştirmek için yapmanız gereken işlemler aşağıdaki gibidir:
* * 04 * eski PIN no * Yeni PIN no * Yeni PIN no # ve arama tuşuna basılır.

SIM Kartınız Bloke olması ve Tekrar Kullanılabilir Hale Getirilmesi :
* * 05 * PUK no * Yeni PIN no * Yeni PIN no # ve arama tuşuna basılır.

Cevap verilmeme durumunda yönlendirme :
* * 61 * telefonun yönlendirilmesi istenen numarası # ve gönderme tuşuna basılır .

Ulaşılamama durumunda yönlendirme :
* * 62 * telefonun yönlendirilmesi istenen numarası # ve gönderme tuşuna basılır .

Meşgul olma durumunda yönlendirme :
* * 67 * telefonun yönlendirilmesi istenen numarası # ve gönderme tuşuna basılır .

Bütün durumlarda yönlendirme :
* * 21 * telefonun yönlendirilmesi istenen numarası # ve gönderme tuşuna basılır .

Bütün yönlendirmelerin iptali :
# # 0 0 2 # ve gönderme tuşuna basılır.